Opbevaring af genbrugskrus

Af Ecostepz

Ecostepz råder over store lagerfaciliteter. Inden eventet aftales de nærmere forhold omkring levering, afhentning samt generel håndtering i forbindelse med transport af dine genbrugskrus.

Ved afhentning vil der foregå en kontrol af kasser med krus, og en endelig opgørelse vil blive udført, inden krusene forlader pladsen. Når krusene ankommer til lageret, vil de blive opmagasineret til næste event. Opmagasineringen sker i frostfrie og overvågede lokaler.

Hvis du ønsker Ecostepz skal hjælpe med at opbevare jeres krus, så sker det i trygge og sikre rammer på frihavnen i København. Lagerfaciliteterne er frostfrie og vi råder over 12.000 m2. Vores samarbejdspartner Stabrand Spedition sørger også for transporten til og fra dit event, og deres lastbiler kan tage op til 37 EUR paller ad gangen svarende til ca. 200.000 krus.